WhitestoneWhitestone

”Digitalisaatio vie työpaikat” ja ”digitalisaatio kaataa kivijalkakaupat” ovat esimerkkejä lausahduksista, jotka meistä jokainen on mitä todennäköisimmin kuullut tai lukenut digitalisaatiosta käydyn keskustelun yhteydessä. Tuo suuri tuntematon, vierasperäinen sana, joka usein yhdistetään muutokseen, saa aikaan myös vahvoja vastareaktioita, luo pelkoa, synnyttää erilaisia huhuja tai jopa konkreettista muutosvastarintaa.

On mielenkiintoista, miksi asia on näin, kun lähtökohtaisesti ajatellen digitaalisuus ei ole keneltäkään pois. Se tarjoaa niin yrityksille kuin kuluttajillekin mahdollisuuksia uusien kanavien, ajankäytön  resurssien kohdentamisen kautta. Toki on totta, että perinteisen liiketoiminnan muuttaminen hyödyntämään digitalisaation tarjoamia uusia liiketoimintakanavia ja -mahdollisuuksia ottaa oman aikansa ja uuden omaksuminen sekä hyväksyminen tapahtuvat yleensä vasta omakohtaisen hyväksi kokemisen kautta. Muutosvastarinnasta muutosmyötärintaan.

Digitalisaation käyttöönoton ja hyödyntämisen seurauksena esimerkiksi kaupankäynnin sähköiset, digitaaliset, ratkaisut ovat kasvattaneet asemaansa merkittävästi ja ennusteen mukaan maailmanlaajuinen verkkomyynti saavuttaa tänä vuonna maailmanlaajuisesti jo noin 1888 miljardin dollarin tason.

Uusia mahdollisuuksia kaikille

Kiistämättömän selvää tänä päivänä on myös se, että digitalisaatio tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -kanavia sekä liiketoimintaa tehostavia ja tukevia ratkaisuja, jotka ovat tarjolla kaikille, niin uusille kuin pitkään markkinoilla toimineille, niin sanotuille kivijalkayrityksille. Teknologiayritys IBM julkaisi vuoden 2013 lopussa viisi innovaatiota, jotka vaikuttavat merkittävästi elämäämme seuraavan viiden vuoden aikana (2013-2018). Yksi näistä käsitteli sitä, että perinteiset kivijalkakaupat kääntävät digitaalisuuden avustuksella paikallisuuden ja palvelun edukseen kilpailussa verkkokauppoja vastaan. Konkreettisia esimerkkejä IBM:n ennustuksesta on nykypäivänä nähtävillä erilaisten mobiiliapplikaatioiden muodossa sekä isojen kauppaketjujen suurissa investoinneissa, linjauksissa ja digitaalisuuden kehittämissuunnitelmissa.  

Uskon, että suurin osa yrityksistä/yrittäjistä kokee digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuutena oman liiketoiminnan kehittämisessä heti, kun asiaa ajatellaan yrityksen nykytilan ja tavoitetilan kautta – tarpeen tunnistamisen kautta syntyvänä ajattelutavan muutoksena. Suurimmalla osalla yrityksistä päivittäinen toiminta koostuu ydinliiketoimintaan ja sen sidostoimintoihin liittyvien aktiviteettien toistuvasta pyörittämisestä. Tavoitetilassa keskittyminen ydinliiketoimintaan on maksimoitu, kun monesti yrityksen nykytilanne on sellainen, että sidostoimintoihin liittyvien aktiviteettien hoitamiseen kuluu monesti enemmän aikaa kuin itse ydinliiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen. Tämä voi olla seurausta esimerkiksi hetkellisestä tai toistaiseksi voimassa olevasta resurssipulasta, voimakkaasta toiminnan kasvusta, toiminnan uudelleen profiloinnista, organisoinnin puutteesta tai muusta vastaavasta.

Tällainen tila voi jatkua johonkin asti, mutta pitkittyessään se aiheuttaa yleensä yhä enemmän ongelmia. Tällöin on hyvä pysähtyä, miettiä sekä kirjata auki, vaikka listan muotoon, yrityksen liiketoiminnan nykytila ja tavoitetila.

Nykytilan osalta on hyvä pohtia vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin yritykselleni menee aikaa liiketoiminnan pyörittämisen osalta?
  • Saako yritykseni keskittyä ydinliiketoimintaan, vai viekö joku/jotkut muut toiminnot yrityksen ajankäytöstä suuren tai pääosan?
  • Onko yritykseni nykyisistä digitaalisista ratkaisuista ja järjestelmistä vastausta havaittuihin ongelmiin?
  • Miten yritykseni nykyisin seuraa liiketoimintaa ja sen kehittymistä sekä mitkä ovat käytössä olevat seurantamittarit?

Tavoitetilan osalta taasen olisi hyvä miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin haluaisin, että yritykseni aika kuluisi?
  • Mitä hyötyjä toivoisin, että näin saavutettaisiin?
  • Mitä asioita haluaisin kehitettävän ja mitattavaan tietoon perustuen tehostettavan?
  • Onko lähipiirissäni kokemuksia onnistuneista toimintojen sähköistämisestä?

Näitä listoja vertailemalla voi löytää kohtia, joiden osalta voisi olla paikallaan harkita nykyteknologian mahdollisuuksia tai ainakin kartoittaa niitä. Tämän jälkeen päästään tarjouspyynnön rakentamiseen tai ensimmäisen askeleen ottamiseen kohti digitaalisuutta, eli yhteydenottoon ratkaisuja tarjoavalle yritykselle. Parhaimmillaan digitalisaatio vapauttaa yrityksen kädet ydinliiketoiminnan tekemiseen sekä edelleen kehittämiseen, eli siihen missä yritys ja sen tekijät ovat parhaimmillaan. Digitalisaatio puolestaan hoitaa liiketoiminnan tukitoiminnot ja niiden seurannan.

Hyvä paikka oman yrityksesi digikunnon mittaamiseksi tai ilmaisen digisparrauksen varaamiseksi on tarjolla Keskuskauppakamarien digipalvelussa.

Ota rohkea askel ja haasta liiketoimintasi digitaalisuuden mahdollisuuksilla!

comments powered by Disqus

Lue myös

Siirry ylös
Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi niin kerromme lisää.