WhitestoneWhitestone

Viime bloggauksessa kirjoitin digitalisaation hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Siinä keskiössä oli kirkastaa oman yrityksen digitalisointitarpeet ja -mahdollisuudet, sen toimintatapojen sekä prosessien nyky- ja tavoitetilakartoituksen kautta.

Kaiken keskiössä kysymys: ”Mikä on suunnitteilla olevan muutoksen todellinen tavoite?”

Teknologioiden ja teknologiaosaamisen jatkuva kehittyminen tarjoaa alati kehittyviä ja täten uusia mahdollisuuksia sähköisten palveluiden ja sähköisen asioinnin toteuttamiseksi. Tarpeen, tavoitteiden, kohderyhmän, kerättävän datan ja seurantamittareiden ollessa selviä, on aika miettiä, haluaako rakentaa tulevan palvelunsa suljetun vai avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssillä.

Avoimen lähdekoodin lisenssi

Avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssillä tarkoitetaan sitä, että asiakas saa vapaasti nähdä, käyttää, muokata, kopioida ja levittää alkuperäistä tai muokattua koodia. Asiakkaalla on siis täysi omistusoikeus koodiin ja hän voi kehittää sitä itse, tai kolmannen osapuolen avustuksella. Lisää tietoa esimerkiksi Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksen, COSS ry:n sivuilta

Suljetun lähdekoodin lisenssi

Suljetun lähdekoodin ohjelmistolisenssin osalta asiakkaalta on rajattu oikeus vapaasti nähdä, muokata, kopioida tai levittää koodia, ja hän joutuu tukeutumaan muutos-/kehitystarpeissaan koodin omistavaan tekijään. Suljetun lähdekoodin lisenssiin sisältyy usein monipuolinen ylläpito ja muut tukipalvelut.

Avoimen ja suljetun lähdekoodin edut ja haasteet

Mitä voidaan nähdä näiden kahden lisenssimallin etuina ja haasteina toisiinsa verrattuna.

Avoimen lähdekoodin keskeisimpinä etuina asiakkaan osalta voidaan nähdä:

 • Kehityksen jatkuvuuden mahdollisesti nopeampi turvaaminen järjestelmätoimittajan vaihtamis-, muutos-, myynti- tai konkurssitilanteissa. Koodi on avointa ja täysin asiakkaan omistuksessa.
 • Jakaminen luo avoimuutta ja parhaimmillaan vähentää päällekkäistä koodaamista
 • Palveluiden käyttöönoton edullisimmat aloituskustannukset (ei lisenssimaksuja)

Suljetun lähdekoodin keskeisimpinä etuina voidaan nähdä:

 • Tietoturvariskien ja muiden haavoittuvuuksien hallitseminen johtuen juuri siitä, että lähdekoodi ei ole avoin kaikille tutkittavaksi
 • Tiivis kumppanuus järjestelmätoimittajan kanssa, yhdessä asetetut pitkän ja lyhyen matkan tavoitteet. Palvelun räätälöinti ja toteuttaminen asiakkaan yksilöllisten toiveiden sekä tarpeiden mukaisesti.
 • Ohjelmistolisenssiin kuuluu virallinen palvelun ylläpito ja muut tukipalvelut

Avoimen lähdekoodin haasteina asiakkaan osalta voidaan nähdä:

 • Omat tai kolmannen osapuolen järjestelmään tekemät muutokset, jotka aiheuttavat palvelun toimimattomuutta tai aiheuttavat tietoturvariskin
 • Avoimen lähdekoodin mahdollistamat haavoittuvuudet/tietoturvariskit ja niiden aiheuttamat mahdolliset lisä- ja/tai ylläpitokustannukset
 • Avoimen lähdekoodin palvelun kehityksen loppuminen, palvelun suosion, kiinnostuksen tai tekijöiden siirtyessä muualle
 • Palvelun versioiden yhteensopivuus edellisten versioiden kanssa, koska kehitys on helposti suosion perusteella ohjautunutta
 • Maksulliset lisä- ja tukipalvelut

Suljetun lähdekoodin haasteet asiakkaan osalta ovat:

 • Palvelun tuen loppuminen
 • Kehityksen jatkuvuuden turvaaminen järjestelmätoimittajan vaihtamis-, muutos-, myynti- tai konkurssitilanteissa
 • Muutos- ja kehityspyyntöjen toteuttaminen riippuvaista palvelun toteuttaneesta järjestelmätoimittajasta

Yhteenveto

Keskiössä valinnassa tulee olla omien tarpeiden ja mahdollisuuksien ymmärtäminen. Palveluiden kehitystyössä tulisi aina huomioida järjestelmän todellinen loppukäyttäjä. Loppukäyttäjän todellinen tarve- ja tahtotila huomioiden, voidaan saavuttaa toimivia ja käytettäviä ratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa, 
vapauttavat resursseja ja luovat kustannussäästöjä. 

Whitestone tarjoaa niin avoimen kuin suljetunkin lähdekoodin lisenssiratkaisuja, mutta bisneskriittisissä, pitkälle räätälöidyissä tarpeissa tarjoamme ensisijaisesti meidän suljetun lähdekoodin ja avoimien rajapintojen wManage-ratkaisuamme, johon tarjoamme asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehitys-, ylläpito- ja tukiratkaisut sekä yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellun palvelun kehityssuunnitelman.

comments powered by Disqus

Lue myös

Siirry ylös
Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi niin kerromme lisää.