WhitestoneWhitestone

B2B-ostajat valitsevat yhä useammin sähköisen kaupankäynnin kanavan. Tilausten tekeminen puhelimitse sähköpostitse, tekstiviesteillä tai faksilla alkaa olla vanhentunut tapa - ostajat ja toimittajat ovat molemmat halukkaita siirtämään nämä vanhat menetelmät historiaan ja koko tilausprosessin verkkoon. Tätä varten valmistajat, jakelijat ja maahantuojat ovat ottaneet käyttöön tukkuverkkokaupan ratkaisuita.

Mitä sitten ovat tukkuverkkokaupat tai tukkukaupan tilausjärjestelmät? Tyypillisesti näillä viitataan järjestelmään, jossa varsinainen tilaaminen tapahtuu. Todellisuudessa tukkukaupan ostajalle on usein välttämätöntä saada tarkkaa tietoa saatavista tuotemääristä tai toimitusajoista tai hinnoittelusta, joka on räätälöity juuri hänelle. Näiden tietojen säilytyspaikka saattaa olla toiminnanohjausjärjestelmä, asiakkuudenhallintaan tarkoitettu sovellus, tuotetiedonhallinta tai vaikkapa varastohallintaratkaisu. Tiedon kulku on toteutettu järjestelmien välisillä integraatioilla ja tukkuverkkokauppa kokonaisuutena onkin monesti useamman eri järjestelmän yhdistelmä.

Tukkukaupan tarpeet verkkokaupan ominaisuuksien osalta poikkeavat siis tietyin osin esimerkiksi kuluttajakauppaan suunnatuista ratkaisuista. Alle on listattu muutamia tukkuverkkokaupalle tärkeitä ominaisuuksia:

Tukkukaupalle sopiva hinnoittelu

Yleensä B2C verkkokaupoista kaikki ostavat tuotteet samaan hintaan tai korkeintaan tuotteet saattavat olla alennetulla hinnalla myynnissä kaikille ostajille. Tukkukaupan hinnoittelumallit ovat moninaisemmat. Joissain tapauksissa hinnat on neuvoteltu asiakkaittain ja joskus hintaan vaikuttaa ostettava määrä. Jotkut hinnoittelumallit rakentuvat asiakkaalle annettavaan tukkualennukseen on se sitten euromääräinen tai prosentuaalinen.

Asiakaskohtainen tarjooma

Puitesopimukset tai muut hankinnat, jotka kohdennetaan tuoteryhmittäin neuvoteltuihin hankintahintoihin edellyttävät usein tuotteiden rajaamisen asiakaskohtaisesti. Yleensä tämä tarve on lähtöisin asiakkaasta, joka haluaa, että esillä on vain sopimuksen mukaiset tuotteet.

Toistuvien tilausten helppous

B2B kaupassa tehdään usein tilauksia samoista tuotteista, kun esimerkiksi varastoa täydennetään. Tällöin avuksi voidaan ottaa automaattisesti toistuvat tilaukset, mahdollisuus toistaa aikaisempi tilaus tai tallennetut ostoskorit.

Tilausten vahvistamisen prosessit

Jos osto-organisaatiossa on useita henkilöitä voi olla tarvetta antaa eri tasoisia käyttöoikeuksia tilausjärjestelmään. Tuotteiden valinnan ja tilauksen hyväksynnän voi tehdä eri henkilö tai useamman eri tilaajan ostot voidaan keskittää koontitilauksille.

Viivakoodien, QR-koodien tai NFC-tagien hyödyntäminen

Toistuvasti saman tuotteen tilaamista voidaan myös helpottaa hyödyntämällä kirjoittamista nopeampia tapoja tunnistaa mitä tuotetta tarvitaan. Etenkin puhelinta käytettäessä voidaan kameran tai puhelimen muiden antureita käyttämällä saada aikasäästöjä sekä välttää virheellisiä tuotevalintoja.

Mobiilisovellukset

Sovellus on oivallinen tapa sitouttaa asiakas jatkamaan tilaamista aikaisemmin valitsemaltaan toimittajalta. Sovellus myös helpottaa tilaajan arkea, kun asiakastietojen tai maksutietojen tiedot voi olla jo tallennettuna sovellukseen. Sovellusten kustannukset ovat laskeneet merkittävästi PWA (Progressive Web App) tekniikan myötä.

Tukkuverkkokaupan ominaisuudet poikkeavat toisistaan enemmän kuin kuluttajakauppojen ominaisuudet ja siksi tilausjärjestelmäksi tulisi valita ratkaisu, joka voidaan räätälöidä toimialaa ja tarpeita vastaavaksi.

Mikäli kokemuksestamme B2B tilausjärjestelmistä voisi olla hyötyä liiketoiminnallenne, ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne!

comments powered by Disqus

Lue myös

Siirry ylös
Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi niin kerromme lisää.